ZZP

ZZP’er in de transportsector

Rondom ZZP chauffeurs zijn er veel vragen, wat mag wel wat mag niet.
De vragen aan meestal specifiek over het werk in het beroepsgoederenvervoer.

ZZP Vrachtwagenchauffeur in Beroepsgoederenvervoer

stockvault-empty-bus-seats140045

Een ZZP chauffeur heeft het zeer moeilijk in de transportsector.
Door allerlei regeltjes wordt het de chauffeurs bijna onmogelijk gemaakt om normaal te kunnen functioneren.

Volgens de wet Wegvervoer Goederen zijn de chauffeurs wanneer ze worden ingehuurd, verplicht in loondienst te zijn bij een transportonderneming, dan is er spraken van een gezagsverhouding.

Wanneer dit niet aan de orde is zijn de transportondernemingen in overtreding en kunnen ze worden bekeurd.

Een gevolg hiervan is dat er chauffeurs uit het buitenland komen of via een andere constructie toeneemt en zo zijn de Nederlandse chauffeurs kansloos als het gaan om zelfstandige.

Wanneer er spraken is van een constructie via een uitzendbureau met een Eurovergunning, dan is het wel toegestaan.
Maar dan moet de ZZP’er wel in loondienstverband zijn.

De Stichting ZZP Nederland probeert al een tijd iets te doen aan de oneerlijke praktijken die in de wet staan, zoals de constructie hierboven beschreven.

ZZP chauffeur “Eigen vervoer”

Wanneer een ZZP chauffeur een eigen vervoersmiddel tot zijn beschikking heeft dan is het toegestaan om ingehuurd te worden door een transportonderneming.

Er is pas spraken van eigen vervoer wanneer alles op eigen rekening wordt genomen en niet door derden wordt vergoed.

Een goed voorbeeld hiervan is wanneer een bouwbedrijf een vrachtwagen in bezit heeft en daarmee bouwmaterialen naar de bouwplaats brengt.
Dit wordt gezien als eigen vervoer maar wanneer het bouwbedrijf met die zelfde vrachtwagen allerlei bouwplaatsen van andere bedrijven, bouwmaterialen gaat aanleveren dan is er geen spraken meer van eigen vervoer.
Dan valt het onder de Transportwet en is een NIWO vergunning verplicht.
Dus de conclusie is dat eigen vervoer geen inschrijvingsplicht heeft en dus niet onder de transportwet valt.
Elke onderneming is dan vrij om een ZZP chauffeur in te huren als het gaat om eigen vervoer.